HomeTapesTextsContacts Increase font sizeReduce font sizeReset font size
spacer
50opicity
50opicity
တရားခွေများ
 နေ့စွဲအလိုက်
 ထဲ့သွင်းရက်အလိုက်
 စာဆိုအလိုက်
 ဖိုင်အားလုံး
50opicity
တရားစာများ
 နေ့စွဲအလိုက်
 ထဲ့သွင်းရက်အလိုက်
 စာဆိုအလိုက်
 ဖိုင်အားလုံး
50opicity
အခြားဖိုင်များ
50opicity
Links
 ဓမ္မdownload
 နိဗ္ဗန
 
 

တရားေခွများ » ဓမ္မဓူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ » ၂၀၀၁ ဇူလိုင်လ ပထမအကြိမ် အမြဲတမ်းေယာဂီတရားစခန်း » န၀မ‌ေန့(၂)

န၀မ‌ေန့(၂)
Nineth Day 2
 
ဟောပြောသူ ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ေဆကိန္ဒ
အကြာင်းအရာ ၁၅၊၇၊၂၀၀၁ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ေမှာ်ဘီ ြမို့၊ ေအာက်၀နတ် ေချာင်း ေကျးရွာ၊ အရှင် ေဆကိန္ဒရာမ ေကျာင်းတိုက်၊ ပထမအ ြကိမ်အ ြမဲတမ်း ေယာဂီတရားစခန်း။
File အမည် 16.mp3
ကူးယူမှုအရည်အတွက် ၇၈၇
နောက်ဆုံးကူးယူချိန် ၂၇ရက် ၁၁လ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ၁၈နာရီ
 

bar
ကူးယူရန်     နားေထာင်ရန်
၂၉ရက် ၁၀လ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် သူရိန် မှတင်ထားပါသည်။  
luaye.com footer_left
Copyright © 2004-2018 ဓမ္မဒါန.net